Voldoende water in de sloot

Als het weinig regent, laten we water uit het IJssel- en Markermeer de Noordhollandse sloten inlopen.
 

Voldoende water in sloten, vaarten en grachten is belangrijk: voor de veiligheid van onze (veen)dijken, voor de natuur, de agrarische sector, de waterkwalitei de scheepsvaart, de industrie en energiesector (lozing koelwater) en funderingen van huizen.

Met behulp van stuwen, sluizen, gemalen en pompen verdelen we het beschikbare water over ons gebied.