Zorgen voor een gezonde sloot

Voor schoon en gezond water in sloten, vaarten, grachten en meren leggen we natuurvriendelijke oevers aan, passen we gemalen aan zodat vissen veilig kunnen passeren en baggeren we regelmatig.

Als de ruimte het toelaat, laten we meer begroeiing langs de wateroevers staan. We controleren of inwoners en bedrijven het oppervlaktewater niet onnodig vervuilen. En als dat het geval is, treden we daartegen op.