Zuiveren rioolwater

Een van onze belangrijkste taken is het zuiveren van rioolwater (PWN zorgt voor schoon drinkwater).

Dit doen we met behulp van 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 1 slibdrooginstallatie, 300 rioolgemalen en 610 kilometer persleiding. Deze installaties verwerken elk jaar ruim honderd miljoen kubieke meter water. Dit water komt voor een deel van huishoudens en bedrijven die zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. Het andere deel is regenwater dat in het riool terecht komt.