Gemalen op Texel vernieuwd

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Gemalen op Texel vernieuwd

Gemalen op Texel vernieuwd

De gemalen Prins Hendrik, de Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland aan de Waddenzeekant van Texel voldeden niet meer aan de (veiligheids)eisen die gesteld worden aan het moderne waterbeheer en zijn daarom vernieuwd en gemoderniseerd. Het gemaal Prins Hendrik is vooruitlopend op de dijkversterking vervangen. De andere drie gemalen zijn in combinatie met de versterking van de Waddenzeedijk Texel aangepakt.  

Enorme klus

De enorme klus aan de gemalen is geklaard. Om een idee te geven van het werk; er is 2.600 m3 beton verwerkt en 250.000 kg wapeningsstaal. De bouwput van de gemalen was 6 meter diep. Er zijn 6 pompen geplaatst waarbij het gewicht van de grootste pomp 16.000 kg is, inclusief elektromotor. In totaal is 120 meter dubbele persleiding onder de dijk door gelegd op een maximale diepte van 6 meter onder de kruin. Ook zijn 2 vispassages aangelegd. In totaal is er 2,5 jaar aan gewerkt.

Kortom, er is veel werk verzet aan de gemalen. En samen met de versterking van de 18 kilometer Waddenzeedijk - die in 2019 wordt afgerond - zorgen we ervoor dat Texel in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee en Texelaars kunnen blijven wonen, werken en recreëren op hun eiland. 

Het gemaal De Schans is reeds in 2017 in gebruik genomen. Dijkmanshuizen en Eijerland zijn 20 december opgeleverd en overgedragen aan de beheerders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Modernisering

Alle gemalen hebben een open en transparant uiterlijk, waardoor dóór het gebouw gekeken kan worden en de pompen en het aanvoerkanaal zichtbaar zijn. Hierdoor wordt de functie van het gebouw voor de passanten verduidelijkt.

De capaciteiten van de gemalen De Schans en Dijkmanshuizen zijn gelijk gebleven; er kan 300m3 (maar liefst 300.000 liter) water per minuut worden weggepompt. Hoewel de capaciteit gelijk is gebleven, kunnen de gemalen nu wel tegen een hoger peil van de Waddenzee hun werk blijven doen, terwijl ze in het verleden bij hoog water de bemaling moesten stoppen. De capaciteit van Eijerland is verhoogd van 300 m3 water naar 400m3, - dus nog 100.00 liter meer per minuut - om het waterpeil in polder Eijerland goed te kunnen sturen; een verbetering voor de landbouw in de polder.

De gemalen zijn voorzien van visvriendelijke, elektrisch aangedreven, pompen, zodat vissen veilig via het gemaal van en naar de Waddenzee kunnen zwemmen. De gemalen Dijkmanshuizen en Eijerland zijn ook voorzien van een vispassage die het voor trekvissen, o.a. stekelbaars en aal, mogelijk maakt ook vanuit de Waddenzee het zoete water op het eiland binnen te trekken.

Via een computer op afstand kan gevolgd worden of alles naar behoren werkt. Als het nodig is kunnen de pompen op afstand aangestuurd worden.