Versterking Zeedijk 't Horntje

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Versterking Zeedijk 't Horntje

Versterking Zeedijk 't Horntje

Het versterken van Zeedijk 't Horntje is de laatste fase van het project dijkversterking Waddenzeedijk. De werkzaamheden bij 't Horntje hebben een iets andere aanpak dan een normale dijkversterking. Hier is de voorlandkering veranderd naar een hoofddijk , primaire kering, die grote stormen en hoge golven moet kunnen doorstaan. De dijk is twee meter verhoogd en versterkt met zware stenen en klei.

Met deze dijkversterking is het NIOZ binnendijks komen te liggen. De nieuwe dijk is ongeveer 29 meter richting de Waddenzee verschoven. Op dit moment worden nog de laatste werkzaamheden uitgevoerd en is Texel voor de komende decennia weer veilig.  

Kijk hier de film