Gemalen

Gemalen

De gemalen De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland worden vernieuwd. Deze gemalen voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Het vernieuwen van de gemalen hoort bij het project dijkversterking Waddenzeedijk omdat de gemalen onderdeel zijn van de primaire waterkering.

Werkzaamheden gemalen

Gemaal Prins Hendrik

De uitvoering van het gemaal Prins Hendrik op Texel is afgerond, onderstaande foto is gemaakt tijdens de uitvoering. In april 2016 is de uitvoerende aannemer (Friso Civiel) begonnen met de realisatie van het uitstroom deel door de dijk van het gemaal.

Combinatie Tessel heeft een voorlopige planning opgesteld voor de werkzaamheden voor de gemalen De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland. Er kunnen wel allerlei factoren optreden die ervoor zorgen dat de planning net iets anders wordt. 

Werkzaamheden Start Afgerond
Gemaal De Schans Augustus 2016 Oktober 2017
Gemaal Dijkmanshuizen Augustus 2017 Oktober 2018
Gemaal Eijerland September 2017 juni 2019 (van oktober 2018-april 2019 zijn er geen werkzaamheden)