Is de Waddenzeedijk Texel minder goed toegankelijk?

Home > Waddenzeedijk Texel > Meest gestelde vragen > Hinder > Is de Waddenzeedijk Texel minder goed toegankelijk?

Is de Waddenzeedijk Texel minder goed toegankelijk?

Om de Waddenzeedijk Texel te versterken moeten er zo nu en dan wegen en fietspaden afgesloten worden om het werk te realiseren. Redenen hiervoor kunnen zijn dat de weg of het fietspad opnieuw geasfalteerd dient te worden, maar het kan ook te maken hebben met veiligheid i.v.m. groot transport van vrachtwagens en machines.

Als er wegen of fietspaden afgesloten worden dan zorgen we ervoor dat er een duidelijke omleidingsroute is. De omleidingsroutes worden nauw afgestemd tussen gemeente Texel, Combinatie Tessel en het hoogheemraadschap. De actuele afsluitingen en omleidingen zijn hier vinden op de website van Gemeente Texel.