Wat betekent 'Open seizoen'?

Wat betekent 'Open seizoen'?

Het versterken van de dijk mag alleen plaatsvinden in het daarvoor bestemde 'open seizoen'. Dit seizoen is van 15 april t/m 15 oktober. In deze periode is de kans op een storm minder groot, waardoor de dijk afgegraven mag worden. Uiteraard wordt er in die periode ook nog goed gelet op hoge waterstanden en kans op storm. Combinatie Tessel en het hoogheemraadschap hebben calamiteitenplannen klaarliggen mocht er toch een gevaarlijke situatie optreden.

Van 15 oktober t/m15 april is het gesloten seizoen oftewel stormseizoen. In deze periode mag de dijk niet verzwakt worden. Wel worden er vaak nog kleine werkzaamheden gedaan die binnen één dag klaar zijn en die de dijk niet verzwakken. Het stormseizoen geeft in een project met meerdere jaren realisatie, zoals bij de Waddenzeedijk Texel, wel enkele uitdagingen. Bij de gemalen zijn de dijkvakken bij de uitstroom tijdelijk dichtgemaakt met extra breuksteen voor het stormseizoen 2018/2019 en losse spullen die op het bouwterrein liggen worden opgeruimd, zodat deze niet kunnen wegwaaien en schade veroorzaken. Ook wordt er elk jaar een gezamenlijke oefening gedaan tussen Combinatie Tessel en het hoogheemraadschap om te zien of alle partijen goed reageren mocht er een calamiteit optreden.