Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Home > Waddenzeedijk Texel > Meest gestelde vragen > Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Dit item is verlopen op 02-08-2017.

De inspraakperiode was van 20 mei tot en met 30 juni 2015. Alle inspraakreacties zijn bekeken en beoordeeld door het hoogheemraadschap en het overige bevoegde gezag. Samen met de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel en het overige bevoegde gezag stellen we vervolgens een Nota Beantwoording zienswijzen op. Daarin staat een reactie op alle inspraakreacties. Aan de hand daarvan stelt het hoogheemraadschap zijn projectplan vast en maken de andere bevoegde gezagen hun uitvoeringsbesluit definitief. Alleen belanghebbenden die tijdens de inspraakperiode een zienswijze hebben ingediend, konden tussen 9 februari en 21 maart 2016 nog in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast konden belanghebbenden nog beroep aantekenen tegen aspecten in het projectplan die na de ter inzage legging worden aangepast.