Wat gebeurt waar?

Wat gebeurt waar?

De Dijkversterking Waddenzeedijk Texel is verdeeld in negen secties. Hoe de versterking vorm krijgt wisselt per sectie en hangt af van het specifieke probleem op een bepaalde plek. Verder maken we maatwerkoplossingen waar dat noodzakelijk is. In de meeste secties vervangen we de bekleding, vaak zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de dijk. Overal komt over de verstevigde dijk een bovenlaag van gras, zodat het groene aanzicht van de dijk behouden blijft.

Op een flink aantal plaatsen versterken we ook de voet van de dijk aan de buitenzijde door het aanbrengen van een bestorting (los gestort steen). Op enkele locaties verschuiven we de verticale as van de dijk op richting land of richting Waddenzee en brengen tegelijkertijd een nieuwe binnen- of buitenberm aan.

Zowel met de Waddenzee als met enkele natuurgebieden aan de landzijde (zoals Wagejot, Utopia en Ottersaat) is in het ontwerp met de grootste zorg rekening gehouden. Dit heeft geleid tot minimaal ruimtebeslag in deze gebieden. Ook zijn de specifieke kenmerken van deze (natuur)gebieden behouden, zoals bijvoorbeeld de eilandjes voor broedende vogels.

HHNK heeft een samenvatting gemaakt van het projectplan waarin voor elke sectie kort staat beschreven wat we gaan doen, met per sectie een technische tekening van de versterking. Onder Locaties vindt u de samenvatting per sectie.