Welke hinder is te verwachten van de uitvoering en hoelang duurt dat?

Home > Waddenzeedijk Texel > Meest gestelde vragen > Hinder > Welke hinder is te verwachten van de uitvoering en hoelang duurt dat?

Welke hinder is te verwachten van de uitvoering en hoelang duurt dat?

Een dijkversterking is een flinke klus, dus veel bewoners langs de dijk zullen hier overlast van ondervinden. We doen ons best deze zo veel mogelijk te beperken, door bijvoorbeeld van de aannemer te eisen zo veel mogelijk rekening te houden met bewoners, ondernemers en toeristen.

De aannemer dient ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers tijdens de uitvoering bij hun woningen en bedrijven kunnen komen. Overlast is echter nooit te voorkomen, juist omdat de dijk in het woon- en werkgebied van veel mensen ligt. Bijzondere situaties stemt de aannemer individueel af. Met politie, brandweer en ambulance maken we aparte afspraken over de bereikbaarheid. Voor en tijdens de uitvoering is er ook uitvoerig contact met de gemeente Texel om de hinder en overlast te bespreken.  Er wordt ook zo veel mogelijk rekening gehouden met de evenementen die plaatsvinden op Texel en die raakvlakken hebben met de dijkversterking.