Welke impact heeft de versterking op het toerisme op Texel?

Home > Waddenzeedijk Texel > Meest gestelde vragen > Toerisme > Welke impact heeft de versterking op het toerisme op Texel?

Welke impact heeft de versterking op het toerisme op Texel?

De buitenzijde van de waterkering wordt op dit moment veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars. De Waddenzeedijk is daarmee een belangrijke toeristische trekpleister op Texel. Tijdens de uitvoering zullen we delen van de dijk afsluiten om te kunnen werken. Vanwege de werkzaamheden en met het oog op de veiligheid is er dan geen toegang tot die dijkgedeeltes. Als de versterking van de waterkering is afgerond, wordt de dijk weer vrijgegeven en kunnen ook fietsers en wandelaars weer gebruik maken van de buitenzijde van de waterkering.

Combinatie Tessel heeft geprobeerd zo min mogelijk hinder te veroorzaken op Texel, ze hebben hiervoor aanlandingen (tijdelijke laad- en loswallen) gemaakt aan de buitenzijde van de dijk. Hierdoor belasten ze zo min mogelijk de TESO, doordat de aanvoer van materialen zo veel als mogelijk per schip komt. Resultaat is dat we de toeristische stromen zo min mogelijk verstoren.