Sectie 4: Oostdijk

Home > Waddenzeedijk Texel > Locaties & Planning > Sectie 4: Oostdijk

Sectie 4: Oostdijk

Waarom versterken we de Waddenzeedijk?
De Oostdijk is op niet stabiel genoeg en niet sterk genoeg om bewoners te beschermen tegen hoge waterstanden in de toekomst. Op het noordelijkste deel is de Oostdijk niet stabiel genoeg.

Oplossing
De dijkbekleding wordt deels vervangen. Het onderste deel van de buitenkant van de dijk krijgt een nieuwe stenen bekleding. De bestaande verharding daarboven blijft gehandhaafd. Op het bovenste deel van het buitentalud en de kaapjes wordt nieuwe harde bekleding met daaroverheen gras aangebracht. Aan de binnenzijde komt een bekleding van klei met daaroverheen gras. Aan de binnenzijde is ruimte nodig voor de dijkversterking. Alleen ten noorden van het kaapje bij Oosterend blijft de binnenzijde van de dijk zoals die is.

Meer informatie over de versterking van de Oostdijk vindt u in de tekeningen en het overzicht van details van sectie 4a, 4b, 4c en 4d. U vindt de tekeningen onderaan deze pagina.

Planning
Combinatie Tessel heeft een voorlopige planning opgesteld voor de werkzaamheden. Er kunnen wel allerlei factoren optreden die ervoor zorgen dat de planning net iets anders wordt. Bij sectie 4 starten de werkzaamheden in 2018.