Sectie 4: Oostdijk

Home > Waddenzeedijk Texel > Locaties & Planning > Sectie 4: Oostdijk

Sectie 4: Oostdijk

Waarom versterkten we de Waddenzeedijk?
De Oostdijk was niet stabiel genoeg en niet sterk genoeg om bewoners te beschermen tegen hoge waterstanden in de toekomst. Op het noordelijkste deel was de Oostdijk niet stabiel genoeg.

Oplossing
De dijkbekleding is deels vervangen. Het onderste deel van de buitenkant van de dijk heeft een nieuwe stenen bekleding gekregen. De bestaande verharding daarboven is gehandhaafd gebleven. Op het bovenste deel van het buitentalud en de kaapjes is een nieuwe harde bekleding met daaroverheen gras aangebracht. Aan de binnenzijde is een bekleding van klei met daaroverheen gras aangelegd. Aan de binnenzijde was ruimte nodig voor de dijkversterking. Alleen ten noorden van het kaapje bij Oosterend is de binnenzijde van de dijk gebleven zoals die is.

Meer informatie over de versterking van de Oostdijk vindt u in de tekeningen en het overzicht van details van sectie 4a, 4b, 4c en 4d. U vindt de tekeningen onderaan deze pagina.